Verdiepingscursus SI en autisme 2024

In deze drie-daagse opleiding leer je als therapeut hoe je met de zintuiglijke problemen van kinderen met autisme kunt behandelen.

Voor mensen met autisme is autisme een manier van leven. Ze reageren niet op een manier die we verwachten, omdat ze een ander systeem van waarneming en communicatie hebben. Mensen met autisme zijn vaak gevoelig voor verschillende zintuiglijke prikkels. Denk aan geluiden, geur en aanrakingen. Daarnaast kunnen ze voor bepaalde prikkels ongevoelig zijn. Bijv. voor bewegingen of het voelen van hun eigen lichaam. In de DSM-V is nu opgenomen het subcriterium ‘Hyper- of hyporeactiviteit op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor de zintuiglijke aspecten van de omgeving’. In deze opleiding leer je als therapeut hoe je met de zintuiglijke problemen van kinderen met autisme kunt behandelen.

Tijdens deze opleiding leren cursisten om bepaald gedrag bij kinderen met autisme te herkennen, draagbaarder te maken en bij te sturen volgens de principes van de zintuiglijke informatieverwerking.

Tijdens deze 3-daagse verdiepingscursus, leert u het volgende:

  • U heeft kennis van de comorbiditeit van probleem in de sensorische informatieverwerking en autisme.
  • U kunt uitleggen aan de ouders welke kenmerken horen bij autisme en welke kenmerken horen bij sensorische informatieverwerking. Tevens kunt u uitleggen waarom bepaald gedrag van een kind voortkomt zowel uit autisme als uit een probleem in de sensorische informatieverwerking.
  • U kunt uitleggen wat centrale coherentie is.
  • U kunt in kaart brengen bij kinderen met autisme: – de problemen in de sensorische informatieverwerking, – een regulatieprobleem in de sensorische informatieverwerking, – de sensorische kwaliteiten.
  • U kunt bij kinderen met autisme herkennen binnen welke gedragsresponsen van Dunn zij passen.
  • U kunt omgevingsadviezen geven voor kinderen met autisme en een probleem in de sensorische informatieverwerking.
  • U kunt handvatten en adviezen aan de ouders geven vanuit de sensorische informatieverwerking.
  • U kunt met het kind met autisme (en de ouders, mogelijk ook de leerkrachten) werken aan de regulatie van de verwerking van sensorische prikkels.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor alle professionals die reeds een cursus of post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking hebben gevolgd.

Kosten en accreditatie

Kosten bedragen EUR 895,-. Dit is inclusief lunch en exclusief boeken.

Lesdagen en locatie

Er zijn 3 lesdagen: 11 oktober, 15 november en 13 december 2024.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Blended Learning

Bij kenniscentrum SIEM willen we ons op de lesdagen vooral kunnen richten op de cursisten,  hun vragen en de verdieping. Wij doen dit door middel van Blended Learning: voorafgaand aan de cursusdag bereidt de cursist zich voor in de e-learning omgeving. Doordat iedereen met een theoretische basis de lesdag start, kunnen we samen de verdieping opzoeken.

Studiebelasting

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt 54 uur.

Het aantal contacturen met de docent bedraagt in totaal 18 uur, aan zelfstudie middels de online leeromgeving wordt in totaal 36 uur besteed. De zelfstudie bestaat uit 12 uur voorbereiding voor iedere lesdag. 

In de online leeromgeving staat voor iedere lesdag een module klaar, bestaande uit artikelen en videos, leesopdrachten in de literatuur en een afsluitende multiple choice toets.

« Terug naar het Opleidingsaanbod