Post-HBO sensorische informatieverwerking paramedici 2024-2

De post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking: de invloed op de motorische ontwikkeling en het dagelijks bewegen, handelen en communiceren.

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het neurologische verwerkingsproces van zintuiglijke informatie. Zintuiglijke informatie wordt door het zenuwstelsel opgenomen, verwerkt en geïntegreerd, zodat een adequate reactie (adaptive response) mogelijk wordt gemaakt. Zintuiglijke informatie die in deze opleiding vooral aanbod komen is visuele, auditieve, tactiele, vestibulaire, proprioceptieve en interoceptieve informatie. Voorheen werd dit senso(moto)rische integratie genoemd.

De theorie en behandeling vanuit de sensorische informatieverwerking is een aanvullende expertise binnen uw eigen vakgebied als (kinder)fysiotherapeut, (kinder)ergotherapeut, logopedist, (kinder)oefentherapeut, psychomotorisch therapeut en speltherapeut. In de sensorische informatieverwerking gaat het juist om het bewegen van het kind. Door het bewegen van het kind in zijn of haar leefomgeving verwerkt het zintuiglijke prikkels en reageert het kind hierop op een bepaalde wijze. Voor kinderen heeft bewegen een gunstig effect op hun motorische, communicatieve, cognitieve en psychosociale ontwikkeling.

Kinderen met vaardigheidsproblemen, problemen in het bewegen, problemen in het communiceren, een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdgenoten, schrijfproblemen), een vertraagd communicatief niveau, angst voor bewegen, gedragsproblemen en concentratieproblemen kunnen in aanmerking komen voor een therapie vanuit de sensorische informatieverwerking.

De post-HBO opleiding

Deze post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking is geschikt voor (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten, logopedisten,  psychomotorisch therapeut en speltherapeut, die werken in een reguliere praktijk. In deze opleiding zijn vooral casussen en filmpjes van kinderen van een reguliere basisschool of BSO. Afhankelijk van de behoeftes van de therapeuten kan tijdens de lessen ingegaan worden op sensorische informatieverwerking bij jong volwassenen, motorisch beperkten of verstandelijk beperkten.

Tijdens deze opleiding leert u het volgende:

 • U heeft kennis over de neurologische achtergrond van de invloed van de sensorische informatieverwerking op het dagelijks bewegen en handelen van het kind en past deze toe in het proces van klinisch redeneren.
 • U leert verbanden te leggen tussen een motorisch en communicatief ontwikkelingsprobleem en de sensorische informatieverwerking, waardoor u hypotheses kunt opstellen als mogelijke oorzaken van een hulpvraag in de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren.
 • U screent vanuit het klinisch redeneren van uw vakgebied (bijv. vanuit HOAC II en CPPF) bij het kind met een hulpvraag in de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren of er sprake is van een mogelijk probleem in de sensorische informatieverwerking bij een kind (screeningsproces).
 • U formuleert hypotheses vanuit de Sensory Profile en de anamnese om vanuit daar onderzoek te verrichten en te bepalen of er sprake is van een probleem in de sensorische informatieverwerking bij het kind met een hulpvraag in de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren (diagnostisch proces).
 • U verricht systematische observaties en neemt meetinstrumenten af, die u een beeld geven van hoe de sensorische informatieverwerking bij een kind verloopt.
 • U analyseert anamnestische gegevens, gegevens uit de Sensory Profile, bewegende beelden, (klinische) observaties, gegevens uit onderzoek naar de sensorische informatieverwerking en gegevens uit specifiek (kinder)fysiotherapeutisch, (kinder)ergotherapeutisch, (kinder)oefentherapeutisch, logopedisch en psychomotorisch aanvullend onderzoek. Op basis van deze analyse legt u verbanden van de invloed van sensorische informatieverwerking op een motorisch en communicatief ontwikkelingsprobleem en op de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren bij kinderen (diagnostisch proces).
 • U bent in staat om behandelinterventies vanuit de sensorische informatieverwerking wetenschappelijk te onderbouwen (evidence based practice). Hiervoor maakt u gebruik van recente wetenschappelijke artikelen, die u een onderbouwing geven van uw (kinder)fysiotherapeutisch, (kinder)oefentherapeutisch, (kinder)ergotherapeutisch, logopedisch handelen en psychomotorisch (therapeutisch proces).
 • U past interventies toe van de sensorische informatieverwerking in het fysiotherapeutisch, oefentherapeutisch, ergotherapeutisch, logopedisch en psychomotorisch handelen. Deze zijn van invloed op de motorische en communicatieve ontwikkeling van het kind, waardoor de kwaliteit van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van het kind wordt vergroot en het kind beter kan participeren (therapeutisch proces).
 • U adviseert en coacht het kind en/of de ouders en andere beroepsprofessionals ten aanzien van de sensorische informatie verwerking in relatie tot een motorisch en communicatief ontwikkelingsprobleem en de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van het kind (therapeutisch proces).
 • U evalueert het effect van de interventies op de motorische en communicatieve ontwikkeling en de kwaliteit van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van het kind en past de behandelinterventies verder aan vanuit de sensorische informatieverwerking (therapeutisch proces).

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor (kinder-) fysiotherapeuten, (kinder-) ergotherapeuten, (kinder-) oefentherapeuten, logopedisten en psychomotorisch therapeuten.

Kosten en Accreditatie

Kosten bedragen EUR 1950,-. Dit is inclusief lunch en exclusief boeken en testmateriaal.

Deze opleiding is geaccrediteerd door:

 • Stichting ADAP, eerder geaccrediteerd met 134 punten, voor deze uitvoering opnieuw aangevraagd
  (voor ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten)
 • Register Vaktherapie: eerder geaccrediteerd met 75 punten, voor deze uitvoering opnieuw aangevraagd
  (voor psychomotorisch therapeuten)
 • Kwaliteitshuis Fysiotherapie: 63 punten
  (voor fysiotherapeuten, beroepsgerelateerd fysiotherapie)

Studiebelasting

De omvang van het opleidingsprogramma omvat 126 studiebelastinguren (SBU). Het aantal contacturen met de docent bedraagt 42 uren: 7 lesdagen van 6 uren. Voorafgaand aan iedere lesdag is er ongeveer 12 uur zelfstudie in de online leeromgeving. De zelfstudie wordt afgesloten met een opdracht en een multiple-choice toets.

Lesdagen en locatie

Er zijn 7 lesdagen:

 • 14 september 2024
 • 12 oktober 2024
 • 2 november 2024
 • 23 november 2024
 • 14 december 2024
 • 11 januari 2025
 • 1 februari 2025

De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 12.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Blended Learning

De opleidingen van kenniscentrum SIEM maken gebruik van blended learning – de combinatie van online en klassikaal leren.

Voorafgaand aan iedere lesdag werk je thuis op eigen tempo door het materiaal in de online omgeving. Dit deel wordt afgesloten met een toets en een opdracht, zodat de docenten voorafgaand aan de lesdag in kunnen schatten waar eventueel nog extra aandacht aan besteed moet worden. Op de lesdag zelf kunnen we zo praktisch met elkaar aan de slag en de verdieping opzoeken.

« Terug naar het Opleidingsaanbod