Opleidingsaanbod

Blended Learning
Kenniscentrum SIEM biedt het onderwijs aan door middel van zelfstudie en het volgen van lesdagen, blended learing genaamd. Tijdens de zelfstudie vergaart de cursist kennis over de stof en door middel van het maken van opdrachten wordt de stof verder begrepen. Voor de zelfstudie wordt gebruik gemaakt van een online leeromgeving. Deze leeromgeving bevat alle informatie die u voor de cursus nodig heeft, zoals voorbereiding voor elke bijeenkomst, alle opdrachten en aanvullende informatie. Via deze online leeromgeving kunt u met uw docent en medecursisten communiceren. Tijdens de lesdag vindt er verdieping plaats, denk aan het verder toepassen en analyseren van de stof. De verhouding zelfstudie en lesdag is over het algemeen 2 staat tot 1.

Incompany
Alle opleidingen van Kenniscentrum SIEM kunnen incompany worden gegeven. Mocht u interesse hebben voor een incompany cursus neem dan contact met ons op.

Titel Doelgroep Cursusdata Kosten
Cursusdag Meetinstrument M-FUN (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten en logopedisten, die reeds een post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking hebben gevolgd 23 maart of 7 april 2019 325,-
Cursus sensorische informatieverwerking leerkrachten, sociaal pedagogische hulpverleners, orthopedagogen, psychologen, (jeugd-)artsen, gedragsdeskundigen, kindertherapeuten, kindercoaches en oefentherapeuten 9 maart 2019
13 april 2019
11 mei 2019
€ 875,-
Post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking 2019 (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten 14 september 2019
5 oktober 2019
2 november 2019
23 november 2019
14 december 2019
11 januari 2020
21 februari 2020
€ 1950,-
Cursus Wiebelen en friemelen in de klas leerkrachten, intern begeleiders, trajectbegeleiders, zorgcoordinatoren en ambulant begeleiders 13 april 2019 € 325,-
Kinderen met motivatie problemen docenten basisonderwijs en voortgezetonderwijs, intern begeleiders, trajectbegeleiders, zorgcoördinatoren, therapeuten en ambulant begeleiders 2 november 2019
23 november 2019
€ 650,-
Huilbaby’s en sensorische informatieverwerking jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, maar ook andere HBO/WO-professionals die met baby's werken 30 maart 2019
13 april 2019
11 mei 2019
€ 875,-
Nieuwste behandelinzichten in de sensorische informatieverwerking 2019 (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, die reeds de post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking hebben afgerond 30 maart 2019
13 april 2019
18 mei 2019
22 juni 2019
€ 1200,-
Verdiepingscursus Emotioneel gevoelig en SI professionals die een cursus of post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking hebben gevolgd 30 maart 2019
11 mei 2019
€ 650,-
Verdiepingscursus SI bij kinderen met een hechtingsproblematiek of trauma (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, die reeds de post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking hebben afgerond 9 maart 2019
13 april 2019
11 mei 2019
€ 875,-
Verdiepingscursus Therapeutisch luisteren (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, een afgeronde post-HBO opleiding Sensorische informatieverwerking is geen vereiste 2 november 2019
23 november 2019
€ 650,-
Cursus Prikkels in de omgeving alle professionals die meer willen weten over sensorische informatieverwerking en de invloed van de omgeving hierop online cursus € 175,-
Verdiepingscursus SI en autisme professionals die een cursus of post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking hebben gevolgd 5 oktober 2019
2 november 2019
€ 650,-