Privacy Statement

Privacyverklaring

Kenniscentrum SIEM begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Kenniscentrum SIEM houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Kenniscentrum SIEM uit welke gegevens Kenniscentrum SIEM van u nodig heeft en waarvoor Kenniscentrum SIEM ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

Kenniscentrum SIEM slaat de persoonsgegevens op die wij van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Kenniscentrum SIEM ontvangt bij aanmelding voor een opleiding, aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Kenniscentrum SIEM opneemt. Wij verzamelen en bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Kenniscentrum SIEM bewaart persoonsgegevens in de Europese Unie.

Gebruik van uw gegevens

Kenniscentrum SIEM gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat Kenniscentrum SIEM zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Kenniscentrum SIEM anonimiseert de persoonsgegevens die Kenniscentrum SIEM gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • Kenniscentrum SIEM kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan haar accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Kenniscentrum SIEM wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Kenniscentrum SIEM tot het minimum.
 • In sommige gevallen werkt Kenniscentrum SIEM samen met externe dienstverleners, zoals docenten. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Onze docenten mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Kenniscentrum SIEM door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Kenniscentrum SIEM deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief

Kenniscentrum SIEM gebruikt Mailchimp voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven. Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Kenniscentrum SIEM alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. U kunt via de website en facebook zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden.

Online leeromgeving en uw gegevens

Ilias is uw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen Ilias contact leggen met uw docent, medestudenten en Kenniscentrum SIEM. Kenniscentrum SIEM legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Kenniscentrum SIEM beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Kenniscentrum SIEM bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Kenniscentrum SIEM uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Kenniscentrum SIEM de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien en wijzigen

Wilt u uw gegevens inzien, dan kunt u deze opvragen. Wilt u uw gegevens wijzigen, dan kunt u een verzoek indienen. Neem dan telefonisch of via de mail contact met ons op. Kenniscentrum SIEM reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek.

Ons protocol bij een datalek

Kenniscentrum SIEM bewaart en verwerkt uw gegevens zorgvuldig. Onze systemen zijn ontworpen en opgezet met veiligheid voorop. Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat wij data lekken, dan zullen we dat onmiddellijk melden: aan de getroffen personen en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.