Monique Thoonsen

Monique is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij is gefascineerd door hoe de zintuiglijke prikkelverwerking loopt, daarom heeft zij zich daarin gespecialiseerd. Zij is daar in de jaren ’90 mee begonnen, toen zij in Amerika werkte. Terug in Nederland heeft zij zich hierin verder verdiept. Omdat zintuiglijke prikkelverwerking zoveel invloed heeft op gedrag, heeft zij op dat gebied haar kennis aangevuld door de Hbo-opleiding pedagogiek te volgen. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt werd door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taal ontwikkelings stoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Van 2015 tot en met 2017 werkte Monique samen met Carmen Lamp, onderwijsadviseur en pedagoog. Samen schreven zij het boek ˜Wiebelen en Friemelen in de Klas; Over de Invloed van Zintuiglijke Prikkelverwerking op Leren en Wiebelen en Friemelen thuis; Over de Invloed van Zintuiglijke Prikkelverwerking op opgroeien.

????????????????????????????????????