Machiel Karels

Machiel Karels begon zijn onderwijsloopbaan op een SBO-LOM school. Daar werd hij – rechtstreeks van de Pabo – behoorlijk ondergedompeld in leer- en gedragsproblemen van kinderen. Na een aantal jaren van lesgeven en studie, ging Machiel als onderwijsadviseur aan de slag bij Driestar Onderwijsadvies. Daar begeleidde hij schoolteams in het omgaan met verschillen tussen kinderen. Ook verzorgde hij workshops en studiedagen over sociaal-emotionele thema’s. In 2005 maakte Machiel de overstap naar ParnasSys, waar behoefte was aan een onderwijskundig medewerker. Momenteel houdt hij zich bezig met presentaties over ParnasSys voor beslissers bij veelal bovenschoolse organisaties. Daarnaast verzorgt hij trainingen bij onderwijsadviesdiensten over ParnasSys-gerelateerde thema’s.

In 2016 verliet Machiel ParnasSys om als projectmanager en onderwijsadviseur aan de slag te gaan bij De lerende school. Naast zijn werk bij De lerende school is Machiel initiatiefnemer van www.wij-leren.nl. Dit onderwijskundige kennisplatform trekt inmiddels 2 miljoen bezoekers per jaar. Onderwijskundige thema’s en begrippen worden er in onderlinge samenhang uitgelegd.

machiel-karels