Jessica Doorson

Jessica Doorson is al 15 jaar werkzaam in het onderwijs. Na een aantal jaren lesgeven op het VMBO heeft zij zich gespecialiseerd in het begeleiden van zorgleerlingen en hun problematiek. Het begeleiden en coachen van docenten doet Jessica al meer dan 10 jaar. Jessica heeft verschillende functies uitgevoerd voor een OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum). Momenteel is zij trajectbegeleider op het MBO voor studenten met een zorgbehoefte. Daaraast is zij mentor van een startklas op het VMBO. Jessica heeft een zoon met probleem in de sensorische informatieverwerking. Hierdoor is zij zich meer in deze materie gaan verdiepen. Op haar werk begeleidt zij kinderen en jong volwassenen met deze problematiek.

 Foto Jessica Doorson