Verdiepingscursus SI en autisme 2022-1

Voor mensen met autisme is autisme een manier van leven. Ze reageren niet op een manier die we verwachten, omdat ze een ander systeem van waarneming en communicatie hebben. Mensen met autisme zijn vaak gevoelig voor verschillende zintuiglijke prikkels. Denk aan geluiden, geur en aanrakingen. Daarnaast kunnen ze voor bepaalde prikkels ongevoelig zijn. Bijv. voor bewegingen of het voelen van hun eigen lichaam. In de DSM-V is nu opgenomen het subcriterium ‘Hyper- of hyporeactiviteit op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor de zintuiglijke aspecten van de omgeving’. In deze module leer je als therapeut hoe je met de zintuiglijke problemen van kinderen met autisme kunt behandelen.

Tijdens deze module leren cursisten om bepaald gedrag bij kinderen met autisme te herkennen, draagbaarder te maken en bij te sturen volgens de principes van de sensorische informatieverwerking

Tijdens deze 3-daagse verdiepingscursus, verzorgd door Vicky Vos-Vermeulen, leert u het volgende:

  • U heeft kennis van de comorbiditeit van probleem in de sensorische informatieverwerking en autisme.
  • U kunt uitleggen aan de ouders welke kenmerken horen bij autisme en welke kenmerken horen bij sensorische informatieverwerking. Tevens kunt u uitleggen waarom bepaald gedrag van een kind voortkomt zowel uit autisme als uit een probleem in de sensorische informatieverwerking.
  • U kunt uitleggen wat centrale coherentie is.
  • U kunt in kaart brengen bij kinderen met autisme: – de problemen in de sensorische informatieverwerking, – een regulatieprobleem in de sensorische informatieverwerking, – de sensorische kwaliteiten.
  • U kunt bij kinderen met autisme herkennen binnen welke gedragsresponsen van Dunn zij passen.
  • U kunt omgevingsadviezen geven voor kinderen met autisme en een probleem in de sensorische informatieverwerking.
  • U kunt handvatten en adviezen aan de ouders geven vanuit de sensorische informatieverwerking.
  • U kunt met het kind met autisme (en de ouders, mogelijk ook de leerkrachten) werken aan de regulatie van de verwerking van sensorische prikkels.

Doelgroep

Deze verdiepingscursus is bestemd voor alle professionals die reeds een post-HBO sensorische informatieverwerking voor paramedici of zorg- en onderwijsprofessionals hebben gevolgd.

Kosten en accreditatie

Kosten bedragen EUR 895,-. Dit is inclusief lunch en exclusief boeken.
De boeken zullen zijn:
– Kleuters en Autisme van Ans van Soerland en Jan Odolphi (2016)
– Autisme en zintuiglijke problemen van Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck, Miriam Hufen (2017)

Accreditatiepunten worden aangevraagd bij St. Adap, Keurmerk en bij Vaktherapeuten. Accreditatie KNGF: 10 punten in het vrije deel.

Lesdagen en locatie

Er zijn 3 lesdagen: 19 maart, 9 april en 21 mei 2022.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Blended Learning

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt 54 uur.

Het aantal contacturen met de docent bedraagt in totaal 18 uur, aan zelfstudie middels de online leeromgeving wordt in totaal  36 uur besteed.

Bij iedere lesdag behoort dus 12 uur zelfstudie, bestaande uit:
– lezen literatuur;
– online leeromgeving (tekst, artikelen en filmpjes);
– maken van opdrachten.

De voorbereidingstijd is meer dan de lesuren. Kenniscentrum SIEM heeft hiervoor gekozen om cursisten goed voorbereid op de lesdagen te laten komen, waardoor er op de lesdagen aan andere doelen gewerkt kunnen worden (verdieping).

« Terug naar het Opleidingsaanbod