Verdiepingscursus Hoogsensitieve kinderen

Ongeveer 20% van de kinderen is hoogsensitief. Dat wil zeggen dat ze een aangeboren sensitiviteit voor omgevingsprikkels hebben. Ze ervaren meer en ze ervaren intenser dan anderen, en daarnaast verwerken ze al deze informatie grondiger en nauwkeuriger: ze hebben meer tijd nodig om prikkels te verwerken en ervan te herstellen.

Behandeling vanuit sensorische informatieverwerking kan deze kinderen helpen, maar vaak ontbreekt het emotionele aspect. Hoogsensitieve kinderen zijn namelijk ook zeer gevoelig voor emotionele prikkels en zijn snel van slag door een harde stem of een terechtwijzing. Het gevolg kan zijn een laag zelfvertrouwen en/of last van faalangst.

Om hoogsensitieve kinderen goed te kunnen begeleiden is communicatie dan ook van groot belang. Esther Bergsma ontwikkelde het BABA-model om hulpverleners en ouders hierbij te ondersteunen. Deze cursus geeft de achtergronden en praktische toepassing van dit model. Bovendien behandelt het hoe je ouders kunt leren op deze manier met hun kind te communiceren.

In deze 2-daagse cursus, verzorgd door Esther Bergsma, leert u het volgende:

  • U krijgt inzicht in de wetenschappelijke achtergrond van Hoogsensitiviteit;
  • U leert de verschillen en overeenkomsten tussen Sensorische Informatieverwerking en Hoogsensitiviteit kennen.
  • U begrijpt de emotionele kant van Hoogsensitiviteit
  • U leert de testen op het gebied van Hoogsensitiviteit kennen en toepassen
  • U leert achtergronden van (problematisch) gedrag van hoogsensitieve kinderen herkennen
  • U kunt de behoefte achter gedrag herkennen
  • U weet hoe u in gesprek kunt gaan met een hoogsensitief kind
  • U kunt het BABA-model toepassen in de praktijk
  • U kunt ouders van hoogsensitieve kinderen helpen op een effectievere manier met hun kind om te gaan

De volgende onderwerpen komen aan bod:
– Neurologie van hoogsensitiviteit
– Wetenschappelijke achtergronden van hoogsensitiviteit
– Theorie SI toegespitst op hoogsensitiviteit
– Emotieregulatie
– Psychosomatische klachten
– Basisbehoeftes
– BABA-model
– Praktische oefeningen om in de praktijk de kennis te kunnen toepassen.

Doelgroep

Professionals, die reeds een cursus of post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking hebben gevolgd.

Kosten

Kosten bedragen EUR 650,-. Dit is inclusief lunch en exclusief het boek Hoogsensitieve kinderen van Esther Bergsma.

Lesdagen en locatie

Er zijn 2 lesdagen: 6 oktober en 24 november 2018.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Blended Learning

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren. Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 24 uren besteed. De omvang van het opleidingsprogramma omvat 36 studiebelangstinguren (SBU).
Bij iedere lesdag behoort dus 12 uur zelfstudie, bestaande uit:
– lezen literatuur;
– online leeromgeving (tekst, artikelen en filmpjes);
– maken van opdrachten.
De voorbereidingstijd is meer dan de lesuren. Kenniscentrum SIEM heeft hiervoor gekozen om cursisten goed voorbereid op de lesdagen te laten komen, waardoor er op de lesdagen aan andere doelen gewerkt kunnen worden (verdieping).

« Terug naar het Opleidingsaanbod