Verdiepingscursus Hoogsensitief en SI

Kinderen met Sensor als gedragsrespons reageren gevoelig op verschillende zintuiglijke prikkels (hyperresponsiviteit). Verschillende ouders geven daarnaast aan dat zij emotioneel gevoelig zijn. Hun kinderen kunnen met een klein stootje enorm gaan huilen. Als ze iets oneerlijks vinden kunnen ze extreem boos worden. Ze kunnen snel van slag raken door een harde stem of een terechtwijzing. Het gevolg kan zijn een laag zelfvertrouwen en/of last van faalangst.

In de literatuur worden de kinderen die gevoelig reageren op zintuiglijke prikkels en op emotionele prikkels hoogsensitieve kinderen genoemd. Behandeling vanuit sensorische informatieverwerking richt zich voornamelijk op de gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels en nog niet zo zeer op de emotionele prikkels. Om hoogsensitieve kinderen goed te kunnen begeleiden is communicatie dan ook van groot belang. Esther Bergsma ontwikkelde het BABA-model om hulpverleners en ouders hierbij te ondersteunen. Deze cursus geeft de achtergronden en praktische toepassing van dit model. Bovendien behandelt het hoe je ouders kunt leren op deze manier met hun kind te communiceren.

In deze 2-daagse cursus, verzorgd door Esther Bergsma, leert u het volgende:

  • U krijgt inzicht in de wetenschappelijke achtergrond van Hoogsensitiviteit;
  • U leert de verschillen en overeenkomsten tussen Sensorische Informatieverwerking en Hoogsensitiviteit kennen.
  • U begrijpt de emotionele kant van Hoogsensitiviteit
  • U leert de testen op het gebied van Hoogsensitiviteit kennen en toepassen
  • U leert achtergronden van (problematisch) gedrag van hoogsensitieve kinderen herkennen
  • U kunt de behoefte achter gedrag herkennen
  • U weet hoe u in gesprek kunt gaan met een hoogsensitief kind
  • U kunt het BABA-model toepassen in de praktijk
  • U kunt ouders van hoogsensitieve kinderen helpen op een effectievere manier met hun kind om te gaan

De volgende onderwerpen komen aan bod:
– Neurologie van hoogsensitiviteit
– Wetenschappelijke achtergronden van hoogsensitiviteit
– Theorie SI toegespitst op hoogsensitiviteit
– Emotieregulatie
– Psychosomatische klachten
– Basisbehoeftes
– BABA-model
– Praktische oefeningen om in de praktijk de kennis te kunnen toepassen.

Doelgroep

Professionals, die reeds een cursus of post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking hebben gevolgd.

Kosten

Kosten bedragen EUR 650,-. Dit is inclusief lunch en exclusief het boek Hoogsensitieve kinderen van Esther Bergsma.

Lesdagen en locatie

Er zijn 2 lesdagen: 5 oktober en 2 november 2019.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Blended Learning

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren. Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 24 uren besteed. De omvang van het opleidingsprogramma omvat 36 studiebelangstinguren (SBU).
Bij iedere lesdag behoort dus 12 uur zelfstudie, bestaande uit:
– lezen literatuur;
– online leeromgeving (tekst, artikelen en filmpjes);
– maken van opdrachten.
De voorbereidingstijd is meer dan de lesuren. Kenniscentrum SIEM heeft hiervoor gekozen om cursisten goed voorbereid op de lesdagen te laten komen, waardoor er op de lesdagen aan andere doelen gewerkt kunnen worden (verdieping).

« Terug naar het Opleidingsaanbod