Post-HBO sensorische informatieverwerking paramedici 2024-1

De post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking: de invloed op de motorische ontwikkeling en het dagelijks bewegen, handelen en communiceren.

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het neurologische verwerkingsproces van zintuiglijke informatie. Zintuiglijke informatie wordt door het zenuwstelsel opgenomen, verwerkt en geïntegreerd, zodat een adequate reactie (adaptive response) mogelijk wordt gemaakt. Zintuiglijke informatie die in deze opleiding vooral aanbod komen is visuele, auditieve, tactiele, vestibulaire, proprioceptieve en interoceptieve informatie. Voorheen werd dit senso(moto)rische integratie genoemd.

De theorie en behandeling vanuit de sensorische informatieverwerking is een aanvullende expertise binnen uw eigen vakgebied als (kinder)fysiotherapeut, (kinder)ergotherapeut, logopedist, (kinder)oefentherapeut, psychomotorisch therapeut en speltherapeut. In de sensorische informatieverwerking gaat het juist om het bewegen van het kind. Door het bewegen van het kind in zijn of haar leefomgeving verwerkt het zintuiglijke prikkels en reageert het kind hierop op een bepaalde wijze. Voor kinderen heeft bewegen een gunstig effect op hun motorische, communicatieve, cognitieve en psychosociale ontwikkeling.

Kinderen met vaardigheidsproblemen, problemen in het bewegen, problemen in het communiceren, een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdgenoten, schrijfproblemen), een vertraagd communicatief niveau, angst voor bewegen, gedragsproblemen en concentratieproblemen kunnen in aanmerking komen voor een therapie vanuit de sensorische informatieverwerking.

De post-HBO opleiding

Deze post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking is geschikt voor (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten, logopedisten en  psychomotorisch therapeuten, die werken in een reguliere praktijk. In deze opleiding zijn vooral casussen en filmpjes van kinderen van een reguliere basisschool of BSO. Afhankelijk van de behoeftes van de therapeuten kan tijdens de lessen ingegaan worden op sensorische informatieverwerking bij jong volwassenen, motorisch beperkten of verstandelijk beperkten.

Tijdens deze opleiding leert u het volgende:

 • Diepgaande kennis over de werking van het brein, de zintuigen en sensorische informatieverwerking en begrijpt de invloed hiervan op de motorische ontwikkeling, het dagelijks bewegen, handelen en de communicatie van de cliënt. Deze kennis wordt effectief toegepast in het proces van klinisch redeneren.
 • Verstoringen in aanleg en/of functie van zintuigen identificeren die kunnen leiden tot problemen in de sensorische informatieverwerking. Bovendien begrijpt de cursist het directe effect van deze verstoringen op het intentioneel bewegen en is hij/zij in staat dit adequaat te beoordelen.
 • Kennis over de normale sensomotorische ontwikkeling en afwijkingen hierin integreren bij het beoordelen van het bewegend functioneren van een cliënt.
 • Verbanden leggen tussen motorische en communicatieve ontwikkelingsproblemen en sensorische informatieverwerking, waardoor hypotheses kunnen worden opgesteld als mogelijke oorzaken van een verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren.
 • Door middel van klinisch redeneren een screening uitvoeren bij een cliënt met een hulpvraag in de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren om te bepalen of er mogelijk sprake is van een probleem in de sensorische informatieverwerking en hoe dit de participatie beïnvloedt.
 • Door analyseren van onderzoeksgegevens, waaronder observatie en afname van meetinstrumenten, vaststellen of er een probleem is in de sensorische informatieverwerking en hoe dit de motorische ontwikkeling, het dagelijks bewegen, handelen en de communicatie beïnvloedt.
 • Een behandel- en ondersteuningsplan opstellen op basis van de analyse van de invloed van de werking van de zintuigen en de sensorische informatieverwerking op de motorische ontwikkeling, het dagelijks bewegen, handelen en communicatie. Hierbij wordt intensief samengewerkt met eventuele ouders en andere betrokkenen uit het cliëntsysteem.
 • Interventies van de sensorische informatieverwerking toepassen in het therapeutisch handelen, gericht op functionele activiteiten in de context, om zo de kwaliteit van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van de cliënt te vergroten.
 • De cliënt en het cliëntsysteem te adviseren en te coachen met betrekking tot de sensorische informatieverwerking in relatie tot motorische en/of communicatieve ontwikkelingsproblemen en de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van de cliënt.
 • Het effect van de interventies op motorische en/of communicatieve ontwikkelingsproblemen en de kwaliteit van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van de cliënt evalueren en past behandelinterventies zo nodig aan.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor (kinder-) fysiotherapeuten, (kinder-) ergotherapeuten, (kinder-) oefentherapeuten, logopedisten en psychomotorisch therapeuten.

Kosten en Accreditatie

Kosten bedragen EUR 1950,-. Dit is inclusief lunch en exclusief boeken en testmateriaal.

Deze opleiding is geaccrediteerd door:

Studiebelasting

De omvang van het opleidingsprogramma omvat 126 studiebelastinguren (SBU). Het aantal contacturen met de docent bedraagt 42 uren: 7 lesdagen van 6 uren. Voorafgaand aan iedere lesdag is er ongeveer 12 uur zelfstudie in de online leeromgeving. De zelfstudie wordt afgesloten met een opdracht en een multiple-choice toets.

Lesdagen en locatie

Er zijn 7 lesdagen:

 • maandag 29 januari 2024
 • maandag 26 februari 2024
 • maandag 25 maart 2024
 • maandag 22 april 2024
 • maandag 13 mei 2024
 • maandag 3 juni 2024
 • zaterdag 29 juni 2024

De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 12.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht. De laatste lesdag is de praktijkdag, op locatie in een praktijk in Haarlem.

« Terug naar het Opleidingsaanbod