Post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking 2018-02

Sensorische informatie verwerking is het neurologische verwerkingsproces van zintuiglijke informatie. Zintuiglijke informatie wordt door het zenuwstelsel opgenomen, verwerkt en geïntegreerd, zodat een adequate reactie (adaptive response) mogelijk wordt gemaakt. Zintuiglijke informatie die in deze opleiding vooral aanbod komen is visuele, auditieve, tactiele, vestibulaire en proprioceptieve informatie. Voorheen werd dit Sensorische Integratie genoemd. Deze post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking is geschikt voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, die werken in een reguliere praktijk. In deze opleiding zijn vooral casussen en filmpjes van kinderen van een reguliere basisschool of BSO. Afhankelijk van de behoeftes van de therapeuten kan tijdens de lessen ingegaan worden op sensorische informatieverwerking bij jong volwassenen, motorisch beperkten of verstandelijk beperkten.

Tijdens deze opleiding leert u het volgende:

  • U kent de neurologie behorende bij de sensorische informatieverwerking en kan dagelijkse processen aan de hand van deze neurologie verklaren en beschrijven.
  • U screent of er sprake is van een mogelijk probleem in de sensorische informatieverwerking bij een kind.
  • U bent in staat om diagnostiek te verrichten, zodat inzicht wordt verkregen in de problemen in de sensorische informatie verwerking.
  • U kan een behandeling vorm geven voor een kind dat een probleem heeft in de sensorische informatieverwerking.
  • U kan een behandeling vorm geven voor een kind dat een probleem heeft in de sensorische informatieverwerking.
  • U bent in staat problemen op het gebied van de sensorische informatie verwerking helder naar ouders / leerkrachten / hulpverleners uit te leggen en hen op heldere wijze adviezen te geven.
  • U bent in staat evidence based  de theorie van sensorische informatie verwerking  uit te dragen.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Kosten en Accreditatie

Kosten bedragen EUR 1950,-. Dit is inclusief lunch en exclusief boeken en testmateriaal.
Deze opleiding is geaccrediteerd door KNGF voor 84 punten en Stichting ADAP voor 118 punten.

Lesdagen en locatie

Er zijn 7 lesdagen: 1 en 22 september, 6 oktober, 3 en 17 november, 15 december 2018 en 12 januari 2019.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.
De laatste lesdag is op een praktijklocatie.

Blended Learning

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 42 uren. Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 84 uren besteed. De omvang van het opleidingsprogramma omvat 126 studiebelangstinguren (SBU).
Bij iedere lesdag behoort dus 12 uur zelfstudie, bestaande uit:
– lezen literatuur;
– online leeromgeving (tekst, artikelen en filmpjes);
– maken van opdrachten.
De voorbereidingstijd is meer dan de lesuren. Kenniscentrum SIEM heeft hiervoor gekozen om cursisten goed voorbereid op de lesdagen te laten komen, waardoor er op de lesdagen aan andere doelen gewerkt kunnen worden (verdieping).

« Terug naar het Opleidingsaanbod