Cursus Prikkels in de omgeving

De fysieke omgeving is een bron van zintuiglijke prikkels, die gewoonlijk als gegeven wordt beschouwd. In de dagelijkse leer- en werkomgeving zijn vaak prikkels aanwezig die storend kunnen zijn, of ontbreken er juist prikkels, die de gebruikers kunnen helpen beter te functioneren of zich prettiger te voelen. Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in zintuiglijke prikkels in de dagelijkse omgeving en leert deze te observeren. Daarnaast krijgt u handvatten om keuzes te maken in inrichting en ruimtelijke organisatie, die de sensorische informatieverwerking van gebruikers helpen ondersteunen.

Deze cursus biedt u kennis om naar de invloed van prikkels in de omgeving op de gebruikers, waaronder u zelf, te kijken. Vervolgens kunt u gericht op uw eigen praktijksituatie werken met zintuiglijke invloeden en aanpassingen in de omgeving.

Tijdens deze cursus, verzorgd door Letteke Klooster en  leert u het volgende:

  • U leert vanuit de basiskennis over sensorische informatieverwerking hoe zintuiglijke prikkels in de omgeving daarbij een rol kunnen spelen.
  • U leert zintuiglijke prikkels in de omgeving te observeren en in kaart te brengen.
  • U leert hoe u in de inrichting van de omgeving rekening kunt houden met prikkelgevoeligheid en prikkelbehoefte van gebruikers.
  • U kunt mogelijkheden herkennen voor een meer gedifferentieerde inrichting van de omgeving.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor alle professionals die meer willen weten de invloed van de omgeving op de sensorische informatieverwerking.

Kosten

Kosten bedragen EUR 325,- Dit is inclusief lunch en exclusief het boek.
In deze cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Leven met sensaties van W. Dunn (2013, ISBN 9789026522598 en kosten EUR 28,85).

Leven met sensaties

Lesdag

Er is 1 lesdag: 10 september, 8 oktober en 6 november 2016.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Locatie is Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 6 uren. Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 18 uren besteed.De omvang van het opleidingsprogramma omvat 24 studiebelangstinguren (SBU).

Bij iedere lesdag behoort dus 18 uur zelfstudie, bestaande uit:
– lezen literatuur;
– online leeromgeving (tekst, artikelen en filmpjes);
– maken van opdrachten. De voorbereidingstijd is meer dan de lesuren.
Kenniscentrum SIEM heeft hiervoor gekozen om cursisten goed voorbereid op de lesdagen te laten komen, waardoor er op de lesdagen aan andere doelen gewerkt kunnen worden (verdieping).

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

 

« Terug naar het Opleidingsaanbod