Cursus Prikkels in de omgeving

De fysieke omgeving is een bron van zintuiglijke prikkels, die gewoonlijk als gegeven wordt beschouwd. In de dagelijkse leer- en werkomgeving zijn vaak prikkels aanwezig die storend kunnen zijn, of ontbreken er juist prikkels, die de gebruikers kunnen helpen beter te functioneren of zich prettiger te voelen. Tijdens deze onlinecursus krijgt u inzicht in zintuiglijke prikkels in de dagelijkse omgeving en leert deze te observeren. Daarnaast krijgt u handvatten om keuzes te maken in inrichting en ruimtelijke organisatie, die de sensorische informatieverwerking van gebruikers helpen ondersteunen.

Deze onlinecursus biedt u kennis om naar de invloed van prikkels in de omgeving op de gebruikers, waaronder u zelf, te kijken. Vervolgens kunt u gericht op uw eigen praktijksituatie werken met zintuiglijke invloeden en aanpassingen in de omgeving.

Tijdens deze onlinecursus leert u het volgende:

  • U leert vanuit de basiskennis over sensorische informatieverwerking hoe zintuiglijke prikkels in de omgeving daarbij een rol kunnen spelen.
  • U leert zintuiglijke prikkels in de omgeving te observeren en in kaart te brengen.
  • U leert hoe u in de inrichting van de omgeving rekening kunt houden met prikkelgevoeligheid en prikkelbehoefte van gebruikers.
  • U kunt mogelijkheden herkennen voor een meer gedifferentieerde inrichting van de omgeving.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor alle professionals die meer willen weten de invloed van de omgeving op de sensorische informatieverwerking.

Kosten en accreditatie

Kosten bedragen EUR 175,- Dit is exclusief het boek.
In deze cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Leven met sensaties van W. Dunn (2013, ISBN 9789026522598 en kosten EUR 28,85).

Leven met sensaties

Online cursus

Deze cursus volgt u thuis en kunt u zelf bepalen wanneer u wat gaat doen. Na het volgen van de online cursus maakt u een opdracht. Deze opdracht wordt telefonisch met u doorbesproken door Letteke Klooster.

Het aantal contacturen met de docent bedraagt maximaal 1 uur. Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 19 uren besteed. De omvang van het opleidingsprogramma omvat 20 studiebelangstinguren (SBU).

 

« Terug naar het Opleidingsaanbod