Cursus Prikkels in de omgeving

In deze training leer je alles over hoe prikkels in de omgeving de gebruikers beïnvloeden, en hoe je bij de inrichting rekening kunt houden met de prikkelgevoeligheid en prikkelbehoefte van de gebruikers.

Deze online training volg je op je eigen tijd en in je eigen tempo, gewoon vanuit huis.

Prikkelverwerking en de omgeving

De fysieke omgeving is een bron van zintuiglijke prikkels, die gewoonlijk als gegeven wordt beschouwd. In de dagelijkse leer- en werkomgeving zijn vaak prikkels aanwezig die storend kunnen zijn, of ontbreken er juist prikkels, die de gebruikers kunnen helpen beter te functioneren of zich prettiger te voelen. Tijdens deze onlinecursus krijg je inzicht in zintuiglijke prikkels in de dagelijkse omgeving en leert deze te observeren. Daarnaast krijg je handvatten om keuzes te maken in inrichting en ruimtelijke organisatie, die de sensorische informatieverwerking van gebruikers helpen ondersteunen.

Deze onlinecursus biedt je de kennis om naar de invloed van prikkels in de omgeving op de gebruikers, waaronder jezelf, te kijken. Vervolgens kun je gericht op je eigen praktijksituatie werken met zintuiglijke invloeden en aanpassingen in de omgeving.

Tijdens deze onlinecursus leer je het volgende:

  • Je hebt vanuit een stevige basis in sensorische informatieverwerking inzicht in de invloed van zintuiglijke prikkels uit de omgeving. 
  • Je kunt zintuiglijke prikkels in de omgeving adequaat observeren en systematisch in kaart brengen. 
  • Je kunt in de inrichting en het ontwerpen van de omgeving rekening houden met de individuele prikkelgevoeligheid en prikkelbehoefte van de gebruikers.
  • Je kunt kansen identificeren voor een meer gedifferentieerde en afgestemde inrichting van de omgeving, gebaseerd op individuele behoeften.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor alle professionals die meer willen weten de invloed van de omgeving op de sensorische informatieverwerking.

Kosten en accreditatie

Kosten bedragen EUR 295,- Dit is exclusief het boek.

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Leven met sensaties van W. Dunn (2013, ISBN 9789026522598).

Leven met sensaties

Online cursus

Deze online training volg je op je eigen tijd en in je eigen tempo, gewoon vanuit huis. Na het volgen van de online cursus maak je een opdracht. Deze opdracht wordt telefonisch met je doorgesproken door Letteke Klooster.

Het aantal contacturen met de docent bedraagt maximaal 1 uur. Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 19 uren besteed. De omvang van het opleidingsprogramma omvat 20 studiebelangstinguren (SBU).

« Terug naar het Opleidingsaanbod