Cursusdag Meetinstrument M-FUN

Tijdens deze cursusdag, verzorgd door Wies Spaan en Theone Kampstra, leert u het meetinstrument M-FUN eigen te maken. De M-FUN onderzoekt de visueel motorische, de fijn motorische en de grof motorische vaardigheden. Naar aanleiding van de resultaten uit de M-FUN:

 • kunnen achterstanden worden opgespoord;
 • kan de noodzaak voor therapie bepaald worden;
 • kan er gekeken worden of er aanpassingen in de klas gedaan moeten worden en
 • kan er gekeken worden of verder neuromotorisch onderzoek gedaan moet worden.

De test is geschikt voor kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar en 6 maanden tot 7 jaar en 11 maanden. De test kan voor oudere kinderen zowel als richtlijn als evaluatie moment voor een behandeling gebruikt worden. Hier zijn geen normeringen voor.

De M-FUN onderzoekt de volgende ICF domeinen:
– lichaamsfuncties,
– activiteiten en
– participatie

De testduur is 40 tot 60 minuten voor het handelingsgedeelte en 5 tot 10 minuten voor het onderdeel “participatie”.

Sterke kanten van het meetinstrument M-FUN zijn;Neurologisch basisprofiel is klinisch goed te gebruiken,

 • De vaardigheden die de kinderen moeten laten zien worden als spelletjes afgenomen;
 • Het uitvoeren en het scoren van de verschillende onderdelen kan apart gebeuren;
 • De handleiding van de examinator  geeft voor iedere testonderdeel informatie over:
  – de doelstellingen van het testonderdeel,
  – de motorische vaardigheden van het kind,
  – de relatie tussen de testuitslag en de thuis / school situatie en
  – een itemanalyse die de neurologische basis aangeeft voor elke taak en de bijbehorende items.

Zwakke kanten van het meetinstrument M-FUN zijn:

 • Beperkt leeftijdsbereik;
 • Er zijn geen Nederlandse normeringen;
 • Het beoordelen van alle onderdelen en tegelijkertijd het goed kunnen uitvoeren van de gestandariseerde instructies  (er moet veel uitgevoerd worden en tegelijkertijd goed geobserveerd worden) is moeilijk. Suggestie: in het begin de test door 2 mensen te laten afnemen;
 • Het eet onderdeel vraagt voorbereiding, zorg dat crackers en een fles met water bij de hand zijn;
 • De betrouwbaarheid van het onderdeel visuo-motoriek is voor leeftijdsgroep 7 jaar tot 7 jaar 11 maanden, relatief laag (0,67).

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor alle (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten en logopedisten, die reeds een post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking hebben gevolgd.

Kosten

Kosten cursusdag bedraagt EUR 325,-. Dit is inclusief lunch en exclusief het meetinstrument. Kosten meetinstrument M-FUN is nog onbekend ivm verschepen vanuit Engeland of Amerika. Verwachte prijs tussen de EUR 700,- en de EUR 950,-. Naast de Amerikaanse handleiding en manual ontvangt u de beschrijving van de testafname in het Nederlands. Deze is vanuit Kenniscentrum SIEM vertaald.

Het meetinstrument M-FUN bevat de volgende materialen:

 • Handleiding voor de examinator / tester
 • Beoordelingsaanwijzingen
 • Scoringsformulieren (2 jaar 6 maanden tot 3 jaar 11maanden en 4 jaar tot 7jaar en 11maanden. Het scoringsformulier bevat een Test Observatie Checklijst en een Neurologisch Basisprofiel
 • Werkboeken voor de betreffende leeftijdscategoriën
 • Observatie checklist thuis
 • Observatie checklist voor op school
 • Speelgoed voor de assessment / test

Accreditatiepunten worden aangevraagd bij St. Adap, Keurmerk en bij KNGF voor 8 punten.

Lesdag en tijden

Er is 1 lesdag: 18 januari 2020.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.

Locatie en aantal deelnemers

Locatie is Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

 

« Terug naar het Opleidingsaanbod