Post-HBO sensorische informatieverwerking professionals 2022-1

Veel professionals die met kinderen werken zien dat bepaalde kinderen zintuiglijke prikkels anders verwerken. Denk aan een kind dat:

  • moeite heeft met aanraking of het dragen van bepaalde kleding,
  • snel afgeleid raakt door wat het hoort of ziet,
  • opeens boos wordt,
  • zich veel stoot of valt,
  • weg droomt of
  • voortdurend in beweging is.

Zomaar enkele voorbeelden van een probleem in de sensorische informatieverwerking. Voorheen werd dit ook wel sensorische integratie of sensomotorische integratie genoemd. In deze cursus wordt u meegenomen in de theoretische onderbouwing van de sensorische informatieverwerking. U kunt na afloop van deze cursus screenen of een kind mogelijk een probleem heeft in de sensorische informatieverwerking. Daarnaast leert u om ouders en het kind verder op weg te helpen door te kijken welke adviezen vanuit de sensorische informatieverwerking zinvol kunnen zijn. Tenslotte leert u wanneer u ouders en het kind adviseert om naar een therapeut te gaan die geschoold is in de behandeling van een probleem in de sensorische informatieverwerking.

In deze 3-daagse cursus leert u het volgende:

  • U leert wat sensorische informatieverwerking is met bijbehorende neurologie.
  • U kunt uitleg geven aan anderen over wat sensorische informatieverwerking is.
  • U kunt observeren of er mogelijk sprake is van een probleem in de sensorische informatieverwerking.
  • U kunt algemene adviezen geven op basis van de sensorische informatieverwerking.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor alle zorg- en onderwijsprofessionals die werken met kinderen met gedragsproblemen of met verstandelijk beperkten. Denk aan leerkrachten, sociaal pedagogische hulpverleners, orthopedagogen, psychologen, (jeugd-)artsen, gedragsdeskundigen, kindertherapeuten, kindercoaches en oefentherapeuten.

Kosten en accreditatie

Kosten bedragen EUR 895,-. Dit is inclusief lunch en exclusief boeken.
Deze cursus is geaccrediteerd bij:
– Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, nr SKJ201104, 27 punten

Logo SKJ
– Lerarenportfolio (voorheen. Register Leraar), activeitnr gpffO5cBT1, 72 uur.

gpffO5cBT1

Lesdagen en locatie

Er zijn 3 lesdagen: 19 maart, 9 april en 21 mei 2022.
Lestijden zijn: 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Blended Learning

De omvang van het opleidingsprogramma omvat 60 studiebelastingsuren (SBU). Het aantal contacturen met de docent bedraagt 15 uren (3 lesdagen van ieder 5 uur). Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 45 uren besteed.
Bij iedere lesdag behoort dus 15 uur zelfstudie, bestaande uit:
– lezen literatuur;
– online leeromgeving (tekst, artikelen en filmpjes);
– maken van opdrachten.
De voorbereidingstijd is meer dan de lesuren. Kenniscentrum SIEM heeft hiervoor gekozen om cursisten goed voorbereid op de lesdagen te laten komen, waardoor er op de lesdagen aan andere doelen gewerkt kunnen worden (verdieping).

« Terug naar het Opleidingsaanbod