Kinderen met motivatie problemen

Veel kinderen hebben motivatieproblemen. Dit kan op school zijn, maar ook in een therapeutische setting. Waar komen deze motivatieproblemen vandaan? Zou u meer grip willen hebben op situaties die anders lopen dan u wenst? Hiervoor is het belangrijk zicht te krijgen op uw eigen gedrag en het effect hiervan op kinderen. Ongemotiveerde leerlingen, we hebben ze allemaal in de klas.
Hoe komt u er achter waar de motivatieproblemen vandaan komen? En hoe pakt u ze vervolgens aan? Hoe blijft u uit de strijd? Hoe krijgt u de ongemotiveerde leerlingen weer bij de les? Hoe begeleidt u deze kinderen en hoe voorkomt u dat ongemotiveerde kinderen uitvallen op school?
Deze cursus is zowel theoretisch als praktisch. Door oefenen leert men het meest. Het geleerde kunt u direct in de praktijk brengen.

In deze 2-daagse cursus, verzorgd door Machiel Karels, leert u het volgende:

  • U leert bewust te worden van de effecten van uw gedrag op uzelf en uw omgeving.
  • U leert bewust worden van uw eigen stijl van beïnvloeding en het effect hiervan op kinderen.
  • U leert kinderen te motiveren.
  • U leert responsief reageren.
  • U leert positief het gedrag te beïnvloeden van kinderen zonder macht uit te oefenen.
  • U krijgt inzicht in de werking van de Roos van Leary.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
–      self determination theorie als basisinzicht voor motivatie;
–      attributie van succes en falen – de rol van zelfreflectie bij motivatie;
–      eigenaarschap en zelfsturing – de bron van motivatie;
–      pedagogische afstemming – het handelen van de leerkracht om motivatie te beïnvloeden;
–      de Roos van Leary – inzicht in uw persoonlijke stijl, kwaliteiten en valkuilen;
–      de rol van prikkelverwerking bij motivatieproblemen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor docenten basisonderwijs en voortgezetonderwijs, intern begeleiders, trajectbegeleiders, zorgcoördinatoren, therapeuten en ambulant begeleiders.

Kosten en accreditatie

Kosten bedragen EUR 650,-. Dit is inclusief lunch.
Voor de literatuur wordt gebruik gemaakt van artikelen en informatie, die te vinden zijn op www.wij-leren.nl. Er hoeven geen boeken te worden aangeschaft.
Deze cursus is geaccrediteerd bij Register Leraar.

bsegPsZDKj

Lesdagen en locatie

Er zijn 2 lesdagen: voorjaar 2020.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Blended Learning

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren. Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 24 uren besteed. De omvang van het opleidingsprogramma omvat 36 studiebelangstinguren (SBU).
Bij iedere lesdag behoort dus 12 uur zelfstudie, bestaande uit:
– lezen literatuur;
– online leeromgeving (tekst, artikelen en filmpjes);
– maken van opdrachten.
De voorbereidingstijd is meer dan de lesuren. Kenniscentrum SIEM heeft hiervoor gekozen om cursisten goed voorbereid op de lesdagen te laten komen, waardoor er op de lesdagen aan andere doelen gewerkt kunnen worden (verdieping).

« Terug naar het Opleidingsaanbod