Huilbaby’s en sensorische informatieverwerking

Een baby die veel huilt, wordt meestal ingebakerd. Maar daarnaast heb je als jeugdverpleegkundige misschien al geleerd dat de baby het beste wakker in bed gelegd kan worden, zodat het zichzelf in slaap kan brengen. Bij dit laatste heeft het wel zijn of haar handjes nodig. Dit is lastig als de baby ingebakerd ligt. Wat gebeurt er neurologisch als een baby veel huilt en hoe kun je het kind en de ouders het beste helpen. Vanuit de sensorische informatieverwerking krijgt u hier meer grip op.

Tijdens deze 3-daagse verdiepingscursus, verzorgd door Vicky Vos-Vermeulen en Theone Kampstra, leert u het volgende::

  • U leert wat sensorische informatieverwerking is met bijbehorende neurologie,
  • U kunt het huilgedrag van de baby verklaren vanuit de sensorische informatieverwerking.
  • U leert observeren welke prikkels de baby gevoelig voor is.
  • U leert observeren welke zintuiglijke prikkels de ouder in het contact met het kind geeft.
  • U kunt adviezen geven aan de ouders, zodat een ideale omgeving voor de baby wordt gecreëerd, zowel de fysieke omgeving als het contact van de ouders met de baby.
  • U kunt ouders coachen, zodat zij grip krijgen op de sensorische informatieverwerking en zelf weten wat hun baby nodig heeft.
  • U kunt een plan maken met de ouders, zodat de baby zintuiglijke prikkels beter gaat verwerken en het huilgedrag vermindert.

Doelgroep

Deze cursus is voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, maar ook andere HBO/WO-professionals die met baby’s werken.

Kosten en accreditatie

Kosten bedragen EUR 895,-. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur.
Accreditatiepunten zijn verkregen bij het kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en het register voor zorgprofessionals. Dit zijn 24 punten.
Accreditatiepunten zijn verkregen bij Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister. Dit zijn 27 punten.
Accreditatiepunten kunnen worden aangevraagd voor ergotherapeuten en logopedisten bij St. Adap.

Lesdagen en locatie

Er zijn 3 lesdagen: 21 november, 12 december 2020 en 9 januari 2021.
De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Blended Learning

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren. Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 24 uren besteed. De omvang van het opleidingsprogramma omvat 36 studiebelangstinguren (SBU).
Bij iedere lesdag behoort dus 12 uur zelfstudie, bestaande uit:
– lezen literatuur;
– online leeromgeving (tekst, artikelen en filmpjes);
– maken van opdrachten.
De voorbereidingstijd is meer dan de lesuren. Kenniscentrum SIEM heeft hiervoor gekozen om cursisten goed voorbereid op de lesdagen te laten komen, waardoor er op de lesdagen aan andere doelen gewerkt kunnen worden (verdieping).

« Terug naar het Opleidingsaanbod