Kwaliteit boven alles

Bij Kenniscentrum SIEM vindt u hoogwaardige kwaliteit in allerlei opzichten. Denk aan:

  • nieuwste wetenschappelijke inzichten worden verwerkt in de opleidingen,
  • toepassen van hoog kwalitatieve onderwijsvormen,
  • docenten worden hoogwaardig opgeleid,
  • accreditaties bij diverse kwaliteitsregisters

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

Het Kenniscentrum SIEM staat geregistreerd bij het CRKBO. De kwaliteitsaudit van het CRKBO is positief doorlopen. Dit betekent dat Kenniscentrum SIEM de organisatie kwalitatief goed op orde heeft. Hierdoor komt Kenniscentrum SIEM in aanmerking voor een BTW-vrijstelling beroepsonderwijs. Het aanbod is vooral gericht op opleidingen en cursussen rondom sensorische informatie verwerking, voorheen sensorische integratie genoemd.

Daarnaast houdt Kenniscentrum SIEM zich aan de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW. De NRTO stelt zich tot doel de kwaliteit van het particulier onderwijs inzichtelijk te maken en te bevorderen.