Evidence Based leren

Alle opleidingen evidence based

Kenniscentrum SIEM hecht er waarde aan dat u als professional tijdens een opleiding de kennis krijgt over de nieuwste wetenschappelijke inzichten, kortom dat de opleiding ‘evidence based’ is. Om deze reden wordt vooraf aan elke opleiding middels literatuuronderzoek gezocht naar wetenschappelijke artikelen en reviews om deze vervolgens te verwerken in de betreffende opleiding. Hierdoor zijn de opleidingen evidence based.

Wetenschappelijk onderzoek

De behandeling van kinderen met een sensorische informatieverwerkingsprobleem is in Nederland bij verschillende professionals, die werken met kinderen, nog relatief onbekend. Daarnaast is de effectiviteit van deze behandeling middels wetenschappelijk onderzoek nog onvoldoende aangetoond. Er zijn wel onderzoeken, waaruit blijkt dat deze behandeling effectief is, maar de waarde van dit bewijs is nog niet hoog. Met de huidige wetenschappelijke kennis over de sensorische informatieverwerking en vanuit de nieuwste behandelinzichten hebben we deze nieuwe post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking voor paramedici vormgegeven.

Hieronder zijn sites weergegeven waar wetenschappelijke artikelen rondom Sensorische Informatieverwerking te vinden zijn.