Cursus sensorische informatieverwerking

Veel professionals die met kinderen werken zien dat bij bepaalde kinderen de sensorische informatieverwerking anders verloopt. Het kind heeft moeite met aanraking, wordt opeens boos, stoot zich veel, droomt weg of is voortdurend in beweging. Zomaar enkele voorbeelden van een probleem in de sensorische informatieverwerking. In deze cursus wordt u meegenomen in de theoretische onderbouwing van de sensorische informatieverwerking. U kunt na afloop van deze cursus screenen of een kind mogelijk een probleem heeft in de sensorische informatieverwerking. Daarnaast leert u om ouders en het kind verder op weg te helpen door te kijken welke adviezen vanuit de sensorische informatieverwerking zinvol kunnen zijn. Tenslotte leert u wanneer u ouders en het kind adviseert om naar een therapeut te gaan die geschoold is in de behandeling van een probleem in de sensorische informatieverwerking.

In deze 3-daagse cursus leert u het volgende:

  • U leert wat sensorische informatieverwerking is met bijbehorende neurologie.
  • U kunt uitleg geven aan anderen over wat sensorische informatieverwerking is.
  • U kunt observeren of er mogelijk sprake is van een probleem in de sensorische informatieverwerking.
  • U kunt algemene adviezen geven op basis van de sensorische informatieverwerking.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor alle professionals die werken met kinderen met gedragsproblemen of met verstandelijk beperkten. Denk aan leerkrachten, sociaal pedagogische hulpverleners, orthopedagogen, psychologen, (jeugd-)artsen, gedragsdeskundigen, kindertherapeuten, kindercoaches en oefentherapeuten.

Kosten en accreditatie

Kosten bedragen EUR 875,-. Dit is inclusief lunch en exclusief boeken.
Deze cursus is geaccrediteerd bij Register Leraar.

gpffO5cBT1

Lesdagen en locatie

Er zijn 3 lesdagen: 1 september, 6 oktober en 24 november 2018.
Lestijden zijn: 9:00 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Blended Learning

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 24 uren. Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 48 uren besteed. De omvang van het opleidingsprogramma omvat 72 studiebelangstinguren (SBU).
Bij iedere lesdag behoort dus 12 uur zelfstudie, bestaande uit:
– lezen literatuur;
– online leeromgeving (tekst, artikelen en filmpjes);
– maken van opdrachten.
De voorbereidingstijd is meer dan de lesuren. Kenniscentrum SIEM heeft hiervoor gekozen om cursisten goed voorbereid op de lesdagen te laten komen, waardoor er op de lesdagen aan andere doelen gewerkt kunnen worden (verdieping).

« Terug naar het Opleidingsaanbod